Årsmøte i GHK 2021

Dato og tidspunkt: Onsdag 24.3.2021, kl 18.00

Sted: Vandrerhjemmet Hovdetun, Gjøvik, eller på appen Teams dersom møtet må avvikles digitalt pga Koronaen

SAKSLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, tellekomité, referent og to til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding og regnskap
  4. Innkomne saker
  5. Kåring av årets hunder
  6. Valg

Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 10. februar, 2021. Forslag sendes monica.eikrehagen@aquatic.com.

Forslag eller saker som medlemene eller styret ønskes behandlet, må være styret i hende/poststemplet senest 10. februar, 2021. Forslag sendes leder@gjovikhundeklubb.no

Påmelding på GHKs gruppe på Facebook  eller til leder@gjovikhundeklubb.noVelkommen!