Forespørsel om leie av hall

For både medlemmer og ikke-medlemmer gjelder at et medlem som står i turnus i de ordinære treningene skal være med som ansvarlig («nøkkel-ansvarlig»).  Betaling for leie betales via VIPPS når leien er bekreftet, evt kontant til ansvarlig som sørger for overføring av beløpet til GHKs kasserer.

Skriv inn tekst her