HVERDAGSLYDIGHET

Dette er et videre kurstilbud til deg som har gått Valpekurs og/eller Grunnkurs/Unghundkurs. Vi jobber videre med grensesetting og andre øvelser som man har nytte av i hverdagen. For eksempel innkalling som kan være en utfordring for mange. Dessuten by- og miljøtrening som er å regne som et "must" for oss som gjerne vil ha med oss hunden de fleste steder vi ferdes.

Det har vært meldt stor interesse fra medlemmer og andre om at GHK skal tilby et slikt kurs.  Derfor startes det opp TO kurs samme dato.  Første kvelden med teori og litt praksis, blir felles for begge gruppene. Begrenset deltagerantall på begge kurs.  

HVERDAGSLYDIGHET GRUPPE 1
HVERDAGSLYDIGHET GRUPPE 1

GRUPPE 1 ER FULLTEGNET!

✅ Mandag 16.10. Kl 17.30 i klubbhytta på Breiskallen, Først teori, og praksis fra kl 18.15

✅ Onsdag 18.10. Breiskallen kl 17.30

✅ Mandag 23.10. Vestby Gård kl 17.30

✅ Onsdag 25.10. By- og Miljøtrening kl 17.30

✅ Mandag 30.10. Vestby Gård kl 17.30

✅ Søndag 5.11. Raufoss, kl 17.30

HVERDAGSLYDIGHET GRUPPE 2
HVERDAGSLYDIGHET GRUPPE 2

GRUPPE 2 ER FULLTEGNET!


✅ Mandag 16.10. Kl 17.30 i klubbhytta på Breiskallen, Først teori, og praksis fra kl 18.15

✅ Onsdag 18.10, Breiskallen kl 19.00

✅ Mandag 23.10. Vestby Gård kl 19.00

✅ Onsdag 25.10. By- og Miljøtrening kl 18.30

✅ Mandag 30.10. Vestby Gård: kl 19.00

✅ Søndag 5.11. Raufoss, kl 19.00

PRIS: Kr 1.300.- for medlemmer i GHK og kr 1.700.- dersom du ikke er medlem

INSTRUKTØR: Mette Olsen, mette.instruktor@gjovikhundeklubb.no 

Adresser: Breiskallen: Breiskallvegen 10, 2827 Gjøvik. Vestby Gård: Dalborgvegen 261, 2817 Gjøvik. Raufoss, GHKs hall: Bureiservegen 7, 2835 Raufoss