Jeg ønsker observatørplass på LP-camp 5.8. - 7.8.21, hvis det er ledig (uten hund)