Korona

Gjøvik Hundeklubb tar ansvar i den pågående pandemien, og gjør sitt beste for å bidra i kampen mot den. Først og fremst merker medlemmene det i de begrensninger som blir satt for fellestreninger og kurser. Aktivitetene vil bli forsøkt opprettholdt så godt som mulig, men likevel slik at de er godt innenfor de pålegg, retningslinjer og anbefalinger som helsemyndighetene gir. 

På denne siden vil styret i GHK gi fortløpende informasjon om hvilke retningslinjer som gjelder for aktivitetene i klubben.

—————-

Siste melding fra styret:

I etterkant av regjeringens nye pålegg i pressekonferansen den 18.1.2021 har styret i Gjøvik Hundeklubb vedtatt å stenge hallene på Raufoss og Vestby for all organisert trening fram til 1.2.2021.

Styret kommer med ny informasjon i etterkant av regjeringens neste pressekonferanse.

MILJØTRENINGENE som holdes utendørs går som planlagt.

GHK minner også om at så lenge det er restriksjoner rundt Korona, stoppes tilbudet om gratis prøvertrening i treningsgruppene inntil videre.

STYRET I GJØVIK HUNDEKLUBB