Korona

Gjøvik Hundeklubb tar ansvar i den pågående pandemien, og gjør sitt beste for å bidra i kampen mot den. Først og fremst merker medlemmene det i de begrensninger som blir satt for fellestreninger og kurser. Aktivitetene vil bli forsøkt opprettholdt så godt som mulig, men likevel slik at de er godt innenfor de pålegg, retningslinjer og anbefalinger som helsemyndighetene gir. 

På denne siden vil styret i GHK gi fortløpende informasjon om hvilke retningslinjer som gjelder for aktivitetene i klubben.

—————-

Siste melding fra styret:

I etterkant av regjeringens nye pålegg i pressekonferansen den 18.1.2021 har styret i Gjøvik Hundeklubb vedtatt å stenge hallene på Raufoss og Vestby for all organisert trening fram til 1.2.2021.

Styret kommer med ny informasjon i etterkant av regjeringens neste pressekonferanse.

MILJØTRENINGENE som holdes utendørs går som planlagt.

GHK minner også om at så lenge det er restriksjoner rundt Korona, stoppes tilbudet om gratis prøvertrening i treningsgruppene inntil videre.

—————————

OPPDATERING 2.2.21 - HEL- OG HALVÅRSKORT: Styret har vedtatt at de som har kjøpt hel- eller halvårskort får utvidet utløpsdatoen med 2 måneder

—————————-

OPPDATERING 25.2.21: Styret har stilt spørsmål rundt muligheter for begrenset gjenopptagelse av treninger til KOMMUNELEGEN I GJØVIK. Svaret er lagt ut i sin helhet på GHKs Facebook. Konklusjonen på svaret er at GHKs styre ikke ønsker å tilby aktiviteter som strider mot de nasjonale anbefalingene. De vil derfor opprettholde nedstengningen av all innendørs fellestrening. Utendørs trening tillates så sant kravene til avstand mellom deltakerne kan opprettholdes, og at de nasjonale anbefalingene forøvrig følges. Styret vil bidra med tilrettelegging for de treningsgruppene som ønsker å trene ute. Tilbud om innendørs kurs og egentreninger (for de som står i turnus) opprettholdes.

————————-