Påmelding til LP-camp

5.8.21 - 7.8.21

Du melder deg på til kurs ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjemaet. Dersom du har spørsmål utover det som du finner svar på i informasjonen, kan du ta direkte kontakt med ansvarlig for kurset, Mette Olsen, olsenmette63@gmail.com 

Pris: Kr 3.300.- for mdlemmer i GHK. Kr 3.700.- for ikke-medlemmer.  Informasjon om betaling sendes pr e-post.

PÅMELDINGEN ER ØKONOMISK BINDENDE