SIRIUS var navnet på medlemsbladet GHK ga ut i mange år. Alle medlemmene fikk det tilsendt i postkassa. Dessverre ble det for ressurskrevende, spesielt økonomisk,  å fortsette med bladet. Så det ble innstilt. Det samme skjer i mange klubber. I stedet er medlemsbladene oftere å se som digitale. Dessuten har sosiale medier som feks Facebook, tatt over formidlingen av informasjon til medlemmene.  I GHK har vi valgt å etablere «Medlemsbrev» som sendes medlemmene pr e-post fire ganger i året i stedet for medlemsblad. Men GHK finner du på Facebook og Instagram. Hver treningsgruppe har også sin egen FB-gruppe.

Bak knappen nedenfor finner du de fleste Sirius-bladene som ble gitt ut. Hyggelig lesing!