VASKE- og RYDDEDUGNAD!

12. og 13. oktober, 2022

Foto: Lill Iren Langedrag

TRENINGSHALLENE på Raufoss og Vestby skal klargjøres før vinterens aktiviteter.  I hovedsak dreier deg seg om vasking og rydding. Klubbens medlemmer - og gjerne også alle andre som leier hallene - oppfordres til å møte opp mann - og kvinnesterke. Jo flere vi er jo raskere og bedre blir jobben gjort.

RAUFOSS, Bureiservegen 7, 2830 Raufoss: ONSDAG 12.10.22, kl 18.00

VESTBY, Dalborgvegen 261, 2817. Gjøvik, TORSDAG 13.10.22, kl 18.00

Vel møtt!