UNGHUNDKURS/GRUNNKURS

Starter 5. februar, 2023

Unghundkurs/GRUNNKURS er beregnet på hunder som har gått valpekurs eller som er fylt 6 måneder. Kurset går gjennom og har innlæring av: 

🐾 Kontakttrening   🐾 Gå pent i bånd  🐾 Sitt  🐾 Ligg  🐾 Stå   🐾 Bli-øvelser  🐾 Lineføring                    🐾 Passeringstrening 🐾 Miljø- og bytrening

OBS! Max 8 deltakere får plass på kurset!

OM KURSET: Kurset har varighet på 7 kvelder, hver på ca 1 time. Første kurskveld er teorikveld - UTEN hund. De øvrige kveldene er det praksis med vekselvis avvikling i GHKs  haller på Vestby, Dalborgvegen 261,   2817 Gjøvik, og på Raufoss, Bureiservegen 7, 2830 Raufoss.

KURSDAGER, STED- OPPMØTETIDER: Søndag 5.2., kl 17.30, Raufoss (teorikveld). Søndag 12.2., kl 17.15, Raufoss. Onsdag 15.2., kl 19.00, Raufoss. Søndag 19.2., kl 17.15, Vestby. Onsdag 22.2., kl 18.30, bytrening i Gjøvik sentrum. Søndag 5.3., kl 17.15, Raufoss. Mandag 13.3., kl 18.45. 

PRIS: Medlem i GHK kr 1.300.-. og kr 1.700.- hvis du ikke er medlem (pr ekvipasje). BLI MEDLEM!

INSTRUKTØR: Mette Olsen, mette.instruktor@gjovikhundeklubb.no