GRUNNKURS/UNGHUNDKURS

TO nye kurs starter den 29.11.2021!

FELLES OPPSTART- TEORIKVELD-  DEN 29.11.21, KL 18.00. PRAKSISKVELDER BLIR KL 17.30 FOR GRUPPE 1, MENS GRUPPE 2 STARTER KL 19.00.

Kursdatoer: Mandag 6.12,. (teori UTEN hund), onsdag 8.12., mandag 13.12., mandag 20.12., mandag 3.1.22, , mandag 10.12. og mandag 17.1.22.

Målsetting: Grunnkurs går gjennom og har innlæring av: Kontakttrening, gå pent i bånd, sitt, ligg, stå, bliøvelser, lineføring, passeringstrening, miljø- og bytrening.

Kursopplegg: Kurset har varighet på hele 8 kvelder:  Første kvelden varer ca 1,5 timer (teorikveld uten hund). De øvrige kveldene er praksiskvelder. Én av kveldene blir bytrening i Gjøvik sentrum

Kursstart: Mandag 29.11.21, kl 18.00, for BEGGE KURSENE.  Teorikveld UTEN hund.

De øvrige kveldene starter kl 17.30 for Gruppe 1, og kl 19.00 for Gruppe 2.

Sted: Teorikveld for begge kursene i GHKs hall på VESTBY, Dalborgvegen 261, 2817 Gjøvik. Alle øvrige kurskvelder - praksiskveldene - holdes også på Vestby, for begge kursene.

Pris: Medlem i GHK kr 1.300.-/Ikke-medlem kr 1.700.- (pr ekvipasje)

Instruktør: Mette Olsen

Kontaktinfo: mette.instruktor@gjovikhundeklubb.no