Om Gjøvik Hundeklubb

 GJØVIK BRUKSHUNDKLUBB ble stiftet 30.9.1976. I et ekstraordinært årsmøte den 19.6.79, ble navnet endret til GJØVIK HUNDEKLUBB. 

Formålet for klubben var å opparbeide interesse for og spre opplysninger om hundehold slik at det kunne bli til mest mulig glede og nytte for hundene, hundeeierne og samfunnet forøvrig, samt være et positivt fritidstilbud for ungdom og voksne. Videre å fremme interessen for og spre opplysninger om bruk av hund til sosiale og samfunnsnyttige formål som feks kjøring av funksjonshemmede, ettersøk- og lavinehundarbeid, utstillinger og prøver.

Klubben har hatt flere tilholdssteder opp gjennom årene. Etter å ha flyttet rundt i distriktet ble det i 1995 diskutert to alternativer. Øverby eller den nedlagte fotballbanen i Breiskallen. Det ble valgt å etablere et treningsområde på Øverby etter avtale med Gjøvik kommune. Det ble fylt ut et treningsområde med «fjellhallstein» og satt opp belysning i 1999. Senere ei klubbhytte som sto ferdig i 2002. 

Treningsområdet ble etter hvert for lite for klubbens aktiviteter, samtidig som aktiviteten ellers rundt området økte betraktelig. Klubben valgte derfor å se seg om etter andre områder og inngikk etter hvert en avtale med grunneierne av den nedlagte fotballbanen på Breiskallen (fam Skjerven). Det samme området som ble vurdert i 1995. 

Sommeren 2016 inngikk klubben en 5-års leieavtale med Skjerven-familien, med mulighet for videreføring. Bygging av egen treningshall inngår som en del av avtalen.

GHK ble medlem i Norsk Brukshundsports Forbund den 1.2.2023