Bli medlem i en aktiv hundeklubb!

Du trenger ikke å være medlem i GHK for å benytte deg av klubbens tilbud, men du vil spare penger gjennom lavere treningsavgifter, kursavgifter og på rabatter klubbmedlemmer får hos GHKs samarbeids-partnere. Og ikke minst - du blir medlem i et fellesskap av hundeinteresserte. GHK tilbyr to treningshaller (én på Raufoss og én på Vestby, Gjøvik) samt hele gamle fotballplassen på Breiskallen.