Prisliste 

GJELDENDE FRA 1.9.2021

Medlemskontingenter

Hovedmedlem, pr år

350.-

Familiemedlem, pr år

Pr fam.medl. knyttet til hovedmedlem

100.-

Juniormedlem, pr år

Under 18 år

100.-

OBS! I tillegg kommer grunnkontingent til Norsk Kennelklubb (NKK), kr 234.- pr år. Den gjelder for alle klubber du måtte være medlem av/ønsker å bli medlem av.  Kontingent i både GHK og NKK betales enklest her: 

Treningspriser

Treningsavgifter varierer med hvilken gruppe man trener i.  VIPPS foretrekkes som betalingsmiddel.

NB! Ordningen med salg av klippekort ble avviklet fom 26.8.21. I en overgangsperiode kan allerede kjøpte kort brukes inntil de er brukt opp.


Halv- og helårskortene ("sesongkort") gjelder for ubegrenset antall treninger i gyldighetstiden. 

Betaling via VIPPS (husk å angi avsender): SEND TIL 48536.  Sesongkort også pr VIPPS eller alternativt pr giro til kto 2050.03.90930. 

Helårskort                                   2.500.-

Pr ekstra hund pr år                     250.-       

Halvårskort                                 1.500.-   

Pr ekstra hund pr 1/2 år.              150.-       

               

NB! Hel-/halvårskort selges kun til medlemmer!

Medlemmer som frivillig bidrar med å stå i turnus og har minst 5 timers veiledning på treninger, får rabatt på 1/1- og 1/2-årskort med hhv 500.- og 250.- pr år/pr halvår.


Priser pr trening pr hund i gruppene

(Oppgitt pris for medlem gjelder kun for medlemmer uten halv- eller helårskort)

Miljøtrening voksen (fom 7 mdr)


Medlem:               Gratis

Ikke medlem:    50.- eller 1 klipp

Miljøtrening valp (tom 6 md)


Medlem:               Gratis

Ikke medlem:     25.- 


Agility-, Rallylydighet-, Smeller-, Lydighets- 

og Utstillingstrening


Medlem:               40.- eller 2 klipp

Ikke medlem:      80.- eller 2 klipp


Brukshundtrening

Utendørs vil treningen som hovedregel være gratis både for medlemmer og ikke-medlemmer. Skulle det påkomme utgifter (feks leie av treningsområde) fordeles utgiftene likt pr deltaker.

Ved innendørs trening i GHKs haller:

Medlem:               40.- 

Ikke medlem:      80.-

Egentrening i hallene på Raufoss og Vestby

(Oppgitt pris for medlem gjelder kun for medlemmer uten halv- eller helårskort)


Hallene på Raufoss og Vestby leies ut for egentrening utenom de øvrige, ordinære gruppetreningene.  NB! For både medlemmer og ikke-medlemmer gjelder krav om at et medlem som jevnlig står i turnus i GHKs grupper, er med som ansvarlig.

Trening i inntil 2 timer, pr person


Medlem:                                    100.-

Ikke medlem:                           250.-


Betales pr VIPPS til nr 48536 før trening, eller kontant til ansvarlig som deltar som vil overføre til kasserer. Ved betaling med VIPPS: HUSK å angi avsender!

Egentrening ute på Breiskallen

(Oppgitt pris for medlem gjelder kun for medlemmer uten halv- eller helårskort)                     

Trening UTEN lån av utstyr: GRATIS


Trening MED lån av utstyr:


Medlem:                                       50.-

Ikke medlem:                              250.-


Ved trening MED lån av utstyr gjelder samme regler som for egentrening inne i hallene.