Prisliste

Medlemskontingenter

Hovedmedlem, pr år

350.-

Familiemedlem, pr år

Pr fam.medl. knyttet til hovedmedlem

100.-

Juniormedlem, pr år

Under 18 år

100.-

OBS! I tillegg kommer grunnkontingent til Norsk Kennelklubb (NKK), kr 230.- pr år. Den gjelder for alle klubber du måtte være medlem av/ønsker å bli medlem av.  Kontingent i både GHK og NKK betales enklest her: 

Treningspriser

Treningsavgifter varierer med hvilken gruppe man trener i.  VIPPS foretrekkes generelt som betalingsmiddel, men enkelttreninger og klippekort kan også betales med kontanter. 

Halv- og helårskortene gjelder for ubegrenset antall treninger i gyldighetstiden. Betales via giro til kto 2050.03.90930, eller VIPPS, nr 48536. Ved betaling med VIPPS: Husk å angi avsender!

Helårskort                                   2.500.-

Pr ekstra hund pr år                     250.-       

Halvårskort                                 1.500.-   

Pr ekstra hund pr 1/2 år.              150.-       

               

NB! Kun for medlemmer!  Medlemmer som frivillig bidrar med å stå i turnus og har minst 5 timers veiledning på treninger, får rabatt på 1/1- og 1/2-årskort med hhv 500.- og 250.- pr år/pr halvår.

Klippekort à 20 klipp


Klippekort, medlem                 400.-

Klippekort, ikke medlem         600.-          

Priser pr trening pr hund i gruppene

(Oppgitt pris for medlem gjelder kun for medlemmer uten halv- eller helårskort)

Miljøtrening voksen (fom 7 mdr)


Medlem:              2 klipp eller  50.-

Ikke medlem:     2 klipp eller 100.-

Miljøtrening valp (tom 6 md)


Medlem:              1 klipp eller   30.-

Ikke medlem:     1 klipp eller   50.-


Utstillingstrening


Medlem:              1 klipp eller  30.-

Ikke medlem:     1 klipp eller  50.-


Trening i alle øvrige grupper


Medlem:              2 klipp eller  80.-

Ikke medlem:     2 klipp eller 100.-


Egentrening i hallene på Raufoss og Vestby

(Oppgitt pris for medlem gjelder kun for medlemmer uten halv- eller helårskort)


Hallene på Raufoss og Vestby leies ut for egentrening utenom de øvrige, ordinære gruppetreningene.  NB! For både medlemmer og ikke-medlemmer gjelder krav om at et medlem som jevnlig står i turnus i GHKs grupper, er med som ansvarlig.

Trening i inntil 2 timer, pr person


Medlem:                                    100.-

Ikke medlem:                           250.-


Betales pr VIPPS til nr 48536 før trening, eller kontant til ansvarlig som deltar som vil overføre til kasserer. Ved betaling med VIPPS: HUSK å angi avsender!

Egentrening ute på Breiskallen

(Oppgitt pris for medlem gjelder kun for medlemmer uten halv- eller helårskort)                     

Trening UTEN lån av utstyr: GRATIS


Trening MED lån av utstyr:


Medlem:                                        50.-

Ikke medlem:                              250.-


Ved trening MED lån av utstyr gjelder samme regler som for egentrening inne i hallene.