Prisliste 

GJELDENDE FRA 20.9.2022

Medlemskontingenter

Hovedmedlem, pr år

350.-

Familiemedlem, pr år

Pr fam.medl. knyttet til hovedmedlem

100.-

Juniormedlem, pr år

Under 18 år

100.-

OBS! I tillegg kommer grunnkontingent til Norsk Kennelklubb (NKK), kr 294.- pr år. Den gjelder for alle klubber du måtte være medlem av/ønsker å bli medlem av.  Kontingent i både GHK og NKK betales enklest her: 

Treningspriser

Treningsavgifter betales med VIPPS.Halv- og helårskortene ("sesongkort") gjelder for ubegrenset antall organiserte treninger i gyldighetstiden. 

Betaling via VIPPS (husk å angi avsender): SEND TIL 48536.  Sesongkort også pr VIPPS eller alternativt pr giro til kto 2050.03.90930. 

Helårskort                                   2.000.-

Pr ekstra hund pr år                     500.-  (som deltar på samme trening)       

Halvårskort                                 1.200.-

Pr ekstra hund pr 1/2 år.              250.-   (som deltar på samme trening)    

               

NB! Hel-/halvårskort selges kun til medlemmer!


Priser pr trening pr hund i gruppene

(Oppgitt pris for medlem gjelder kun for medlemmer uten halv- eller helårskort)

Miljøtrening voksen (fom 7 mdr)


Medlem:               Gratis

Ikke medlem:    50.- 

Miljøtrening valp (tom 6 md)


Medlem:               Gratis

Ikke medlem:     25.- 


Agility-, Rallylydighet-, Smeller-, Lydighets- 

og Utstillingstrening


Medlem:               50,-

Ikke medlem:     100.- 


Brukshundtrening

Utendørs vil treningen som hovedregel være gratis både for medlemmer og ikke-medlemmer. Skulle det påkomme utgifter (feks leie av treningsområde) fordeles utgiftene likt pr deltaker.

Ved innendørs trening i GHKs haller:

Medlem:               50.-

Ikke medlem:      100.-

Egentrening i hallene på Raufoss og Vestby

(Oppgitt pris for medlem gjelder kun for medlemmer uten halv- eller helårskort)


Hallene på Raufoss og Vestby leies ut for egentrening utenom de øvrige, ordinære gruppetreningene.  NB! For både medlemmer og ikke-medlemmer gjelder krav om at et medlem som jevnlig står i turnus i GHKs grupper, er med som ansvarlig.

Trening i inntil 2 timer, pr person


Medlem:                                    100.-

Ikke medlem:                           250.-


Betales pr VIPPS til nr 48536 før trening, eller kontant til ansvarlig som deltar som vil overføre til kasserer. Ved betaling med VIPPS: HUSK å angi avsender!

Egentrening ute på Breiskallen

(Oppgitt pris for medlem gjelder kun for medlemmer uten halv- eller helårskort)                     

Trening UTEN lån av utstyr: GRATIS


Trening MED lån av utstyr:


Medlem:                                       50.-

Ikke medlem:                              250.-


Ved trening MED lån av utstyr gjelder samme regler som for egentrening inne i hallene.