Styret i GHK 2024 - 2025

Leder/Kurskontakt

Mette Olsen

leder@gjovikhundeklubb.no 

Mobil: 479 08 052

Nestleder

Heidi Price

pricespot@gmail.com 

976 61 516

Styremedlem/Kasserer

Liv Høyem Bratlie

morbratl@online.no

Mobil: 922 47 441

Styremedlem

Kirsten Andersen

anderskirs@gmail.com 

Mobil: 483 01 904

Styremedlem

Lill Iren Langedrag

post@gjovikhundebarnehage.no 

Mobil: 913 35 072


Varamedlem

Marianne Haug

marianne.haug.gjovik@gmail.com 

Mobil: 913 22 641

Varamedlem

Hege Waagan

hegewaa@hotmail.no   

Mobil: 468 05 824