Styret i GHK 2022 - 2023

Leder

Alex Bogen Nilsen

leder@gjovikhundeklubb.no 

Mobil: 992 81 874


Nestleder/Kurskontakt

Mette Olsen

nestleder@gjovikhundeklubb.no 

Mobil: 479 08 052

Styremedlem/Medlemskontakt

Berit Solberg

medlem@gjovikhundeklubb.no

Mobil: 908 75 883 (kl 16.00 - 22.00)

Styremedlem/Kasserer

Liv Høyem Bratlie

morbratl@online.no

Mobil: 922 47 441

Styremedlem

Janne A Melkild

janne.instruktor@gjovikhundeklubb.no

Mobil: 907 17 771


Styremedlem

Sunniva Paulsrud

svpa1912@gmail.com 


Varamedlem

Ann Leni Haugstad

haugstad.ghk@gmail.com 

Mobil: 920 80 512


Varamedlem

Jon A. Olsen

trearbeider@gmail.com 

Mobil: 93438392