Leie av hall for egentrening

GHKs haller på Vestby (Gjøvik) og på Raufoss leies ut til medlemmer for egentrening når det er ledig kapasitet. Dvs når de ikke er opptatt til gruppetreninger eller kurs i GHKs regi (se kalendere nedenfor!). Avtalt leie kan annuleres på kort varsel for å frigi hallen til organiserte aktiviteter.

OBS! NEDERST PÅ SIDEN FINNER DU KALENDERE SOM VISER NÅR HALLENE ER OPPTATT FOR KURS ELLER FOR ORGANISERTE TRENINGER!


VILKÅR for leie av hallene:

✅ KUN MEDLEMMER I GHK har tilgang til hallene for å drive egentrening 

✅ Treningsavgiften må være betalt med enten hel- eller halvårskort. Se PRISLISTA.


TRENINGSAVGIFT betales ved at det kjøpes HALLKORT:

✅Pris pr måned: Vestby kr 200.-. Både Raufoss og Vestby kr 300.-

 ✅Gjelder fra 1. til siste dato i en måned

 ✅Maks 3 ganger egentrening pr uke

 ✅Én økt egentrening er 1,5 time (uavhengig av hvilken hall)

                      

KJØP AV HALLKORT: Send e-post til 66mette@gmail.com  (Mette Olsen). Du får tilsendt VIPPS- nummer for betaling av hallkort. Når det er gjort blir du lagt til i en Facebook-gruppe (Hall-leie/egentrening GHK).  Der får du vite når hallene er ledige hver uke, og du kan selv legge deg inn for trening. 

Retningslinjer for trening på BREISKALLEN sommerstid: Se PRISLISTA

Organiserte treninger i hallene 2023/2024

Hallene er ikke tilgjengelig for utleie i de avmerkede tidsrommene. OBS! Avtalt leie kan annuleres på kort varsel dersom det skulle oppstå behov for lokalene til organisert aktivitet.

Når er hallene opptatt pga kurs?

I denne kalenderen noteres alle kurs som til enhver tid er i gang i GHK. 

Ser du kalenderen på telefonen - snu telefonen for å få fram hele