Leie av hall for egentrening

GHKs haller på Vestby (Gjøvik) og på Raufoss leies ut for medlemmers egentrening når det er ledig kapasitet. Dvs når hallene ikke er opptatt til gruppetreninger og kurs i GHKs regi. Utleie må foregå så organisert og oversiktlig som mulig. Styret i GHK har hatt et arbeid i gang for å finne fram til løsninger som fungerer godt både for klubben og medlemmer sommønsker å leie hallene. 

PRØVEPERIODEN som er gjennomført  1.11.22 til 1.2.23 UTVIDES og gjelder tom 31.7.2023. 

OPPDATERTE vilkår for leie av hallene i perioden 1.2.23 tom 31.7.23:

✅ KUN MEDLEMMER I GHK som har KJØPT HALLKORT har adgang til hallene for egentrening, enten de trener alene       eller sammen med andre medlemmer. 

✅ Medlemmer som vil leie hall må ha betalt medlemsavgiften i GHK med hel- eller halvårskort.

✅ Avgiften for å leie betales ved at det kjøpes HALLKORT:

                      ✅ Gjelder fra 1. til siste dato i en måned

                      ✅ Maks 3 ganger egentrening pr uke

                      ✅ Én økt egentrening er 1,5 time (uavhengig av hvilken hall)

                      ✅ Priser for HALLKORT: Vestby kr 200.- pr md. BÅDE Raufoss og Vestby kr 300.- pr md.

✅ KJØP AV HALLKORT: Send e-post til 66mette@gmail.com  (Mette Olsen, nestleder GHK). Du får tilsendt VIPPS- nummer for betaling av hallkort. Når det er gjort blir du lagt til en Facebook-gruppe (Hall-leie/egentrening GHK).  Der får du tilgang til kalender hvor du ser når hallen er ledig, og du kan selv legge deg inn for trening. 

OBS! Alle organiserte treninger og kurs går foran egentreninger i begge hallene!

👉Retningslinjer for trening på BREISKALLEN sommerstid: Se PRISLISTA! 👈

Organiserte treninger og kurs i hallene

Hallene er ikke tilgjengelig for utleie i de avmerkede tidsrommene

Når er hallene opptatt pga kurs?

I denne kalenderen noteres alle kurs som til enhver tid er i gang i GHK. 

Ser du kalenderen på telefonen - snu telefonen for å få fram hele