Lover og regler om hundehold

Norges lover setter krav til hundeeiere for å sikre et godt og ansvarsfullt hundehold. Hundeloven gjelder hele året:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74/KAPITTEL_1?q=Hundehold

Båndtvangsreglene kan være utvidet i enkelte kommuner. Du må derfor sjekke reglene i kommunen du oppholder deg i. En generell regel er - uansett kommune og båndtvangsregler - at man skal ha kontroll over hunden. Både for egen- og din hunds sikkerhet, og for andre hunders og folks sikkerhet.