Treningssteder

Breiskallen gamle fotballbane

Breiskallvegen 10, 2827 Hunndalen

Vestby GÅRD

 Dalborgvegen 261, 2817 Gjøvik


Raufoss - tidl. plastfabrikken

Bureiservegen 7, 2830 Raufoss

Du kan leie hallene for egentrening

Men etter disse reglene, vedtatt av styret i GHK:

Hallene på Raufoss og Vestby leies ut for egentrening utenom de øvrige, ordinære gruppetreningene. NB! For både medlemmer og ikke-medlemmer gjelder krav om at et medlem som jevnlig står i turnus i GHKs grupper, er med som ansvarlig. Ordinære treninger og kurser har første prioritet.