Brukshund

 Hunder av alle raser og slag, er kjente for sin utrolige evne til å bruke snuta. Denne evnen har mennesker gjennom tidene benyttet seg av til ulike nyttige formål. Jakthunder kjenner vi godt til, men gjeterhunder, redningshunder, service-hunder, politihunder og førerhunder er vel kanskje de som imponerer oss aller mest når vi ser dem i arbeid.

BRUKSHUNDGRUPPA er GHKs aller nyeste tilbud. Egentlig har gruppa eksistert «i det stille» i flere år, men aktivitetene har ligget litt nede. Ett og annet blodsporkurs har blitt gjennomført, men de sporinteresserte har ikke hatt en egen gruppe og samle seg i. 

Wikipedia definerer brukshund slik:

«Brukshund er et begrep som benyttes om hunder som har fått trening i å utføre en eller flere nyttige oppgaver, enten alene eller sammen med en hundefører. Per definisjon blir da en brukshund en hund som brukes til noe praktisk. Alle arbeidende  hunder kan derfor kalles brukshunder».

Med denne definisjonen som utgangspunkt er det mye moro som kan foregå i Brukshundgruppa. Ikke minst er det sosialt. Man tilbringer en dag i skog og mark sammen med andre, har med seg mat, drikker kaffe og skryter av egne hunders prestasjoner.

Velkommen til kurser, og til treninger (når snøen er borte)!

Hva er RUNDERING?

RUNDERING vil kort sagt si at hund og eier samarbeider om å finne mennesker som har gjemt seg i terrenget. Det kan også være ting som er gjemt, feks en sekk, en jakke eller nesten hva som helst. Hunden er løs, og søker etter førerens dirigering.


Rundering er en kjempefin måte å aktivisere hunden på. Ikke minst er det sosialt da dere må være flere sammen for å kunne trene denne øvelsen. Har du barn i familien synes som regel ungene det er morsomt å gjemme seg og at hunden finner dem igjen.

Øvelsen blir brukt av redningshunder og av hunder i politiet og forsvaret. Innen hundesport er Rundering en egen konkurranseform.

GHK arrangere kurser der vi lærer øvelsen fra bunnen. Den passer for alle, men hunden bør være eldre enn 6 mdr gammel. Hunden er løs når vi trener. Du må derfor ha bra innkalling på den før du melder deg på til kurs.

RUNDERING ER GØY, OG BYGGER SAMARBEID OG MESTRING BÅDE HOS HUND OG FØRER!

Blodspor

Blodspor er en flott stimulering og aktivisering av hunder, uansett alder og rase. Alle hunder sporer! De går med nesa i bakken og leser beskjeder og notater. Hensikten med sportreningen er at det skal foregå målrettet.


Den egentlige hensikten med blodspor er øve opp hunden til å bli ettersøkshund etter skadet hjortevilt.
Dette legger også premissene for hvordan blodspor skal utøves. Hunden skal arbeide sanset, rolig og i et behagelig tempo gjennom sporet.

En godkjent ettersøksekvipasje benyttes til å finne igjen skadeskutt hjortevilt, eller i et ettersøk for det offentlige ved påkjørsel av vilt. Blodspor er også en konkurranseform, hvor det er mulig å oppnå ulike championat.
Et fullverdig prøvespor skal være minst 12 timer nattgammelt, det er 600 meter langt, og legges med 3 dl. blod.
Samarbeid, forståelse for hundens arbeid og tillit mellom hund og fører er svært viktig for å utøve et vellykket ettersøk, i blodspor er det ekvipasjen som bedømmes.

GHK tilbyr grunnkurs og videregående kurs i blodspor.