Brukshundtrening i GHK

🐾

«BRUKSHUND er et begrep som benyttes om hunder som har fått trening i å utføre en eller flere nyttige oppgaver, enten alene eller sammen med en hundefører. Per definisjon blir da en brukshund en hund som brukes til noe praktisk. Alle arbeidende hunder kan derfor kalles brukshunder. De mest klassiske brukshundene er gjeterhunder og jakthunder» (Wikipedia)

Eksempler på brukshunder.

Det er lett å tenke «stor hund» når man tenker brukshund, eller bestemte raser. Store eller små, ren rase eller blanding - alle hunder har nese!  De elsker å bruke den. De aller fleste hunder kan læres opp til å bli fremragende brukshunder. Hunder tenker ikke så mye over egen kroppsform eller størrelse. Eventuelle begrensninger ligger kanskje først og fremst hos eieren.

🐾

Hva BRUKSHUNDGRUPPA holder på med

BRUKSSPOR
BLODSPOR 
RUNDERING 
FELTSØK
BRUKSHUND LYDIGHET OG PRØVER

BRUKSHUNDSPORT kan man holde på med enten man bare vil ha en morsom og spennende aktivitet sammen med hunden eller om man vil ta aktivitetene litt lengre og delta i konkurranser. I GHK har vi ekvipasjer som har oppnådd høye premieringer og championater i blodspor. Hundene tenker selvsagt ikke så mye over det. De er mest opptatt av å få holde på med noe den virkelig kan! NKK har utarbeidet konkurransereglementer for de forskjellige øvelsene, og de utdanner dommere.


BRUKSHUNDGRUPPA på Facebook. Meld deg inn!

KURSVIRKSOMHET


Skal man trene må både fører og hund ha grunnkunnskaper. Hundenes «grunnkunnskaper» er medfødte, men vi må lære å samarbeide med de. Kommunikasjon, altså. Hunden må forstå hva vi vil at den skal gjøre. Dette og mye mere, lærer vi av GHKs dyktige instruktører. Brukshundgruppa tilbyr kurs gjennom sesongen etter behov og interesse. Ventetiden om vinteren kan vi korte ned med innendørskurs i feks apportering. Kurs kunngjøres på GHKs Facebook-grupper og på nettsidene.

🐾

Gi andre beskjed når du har tenkt deg ut å trene! Eller la deg bli invitert. Meld deg inn i Brukshundgruppas trenings-chattegruppe Send beskjed på e-post til brukshund@gjovikhundeklubb.no om at du vil legges til der.


Det er alltid hyggelig å ha selskap når man skal trene. Vet man hva man skal trene, hvor og når holder det for å invitere andre til å bli med. Vi trener jo flere øvelser, og det er nesten umulig for de som leder BRUKSHUNDGRUPPA å arrangere mange nok fellestreninger uten hjelp. Vil man trene rundering må man også være flere. Man trenger jo en figurant (= person som «blir borte» i skogen).

Vi hjelper hverandre på treningene, men du må være selvhjulpen og kunne planlegge din egen trening. Man må derfor ha gått på kurs i GHK eller hos andre aktører som tilbyr brukshundkurs. 

Dyrt å trene brukshundsport?


Nei. I og med at vi trener ute i skog og mark og ikke bruker GHKs haller, områder og utstyr, koster det ikke noe å trene. Hver enkelt bekoster egne utgifter til utstyr som trengs. Man trenger SPORSELE, LANGLINE (12 til 15 meter lang) og et REFLEKSDEKKEN. På dekkenet er det lurt at det står feks "hund i trening", hundens navn og telefonnummer til eieren.  Merkebånd til sporlegging trengs også. Ekstra gode godbiter til hver trening er viktig. Alle vil jo ha best mulig betalt for jobben man gjør!


🍖

Alltid på utkikk etter terreng der vi kan trene!


Vi som driver med brukshundsport kan ikke trene i en hall eller på en åpen plass. Vi må til skogs! Der møter vi noen begrensninger:

🦴 BÅNDTVANG. Fra 1.5. - 20.8. hvert år. I noen kommuner varer den lengre. I RUNDERING og FELTSØK skal hundene søke løse. Da kommer vi lett i konflikt med beitedyr. Dessuten er det mye nytt, sårbart liv som blir født i skogen på våren. Fugler, hare, rådyr, ekorn osv. Vi må ta hensyn til dem. RUNDERING er det mest krevende å få til i den tida. Vi trenger et stort, sikret område der både hundene og villdyra er trygge.

🦴BEITEDYR. I sporøvelsene går hundene i langline. Da har vi kontroll. Likevel er terreng med minst mulig beitedyr å foretrekke. Sporarbeid krever at hundene får konsentrert seg og få jobbe i fred.

🦴LOVER OG REGLER. Friluftslova gir oss rettigheter, men også plikter, til fritt å drive aktiviteter i skog og mark. 

Medlemmer kan fritt avtale treninger (nesten) hvor som helst uten å måtte innhente tillatelse til det. Dette er regulert i Friluftsloven (allemannsretten). Litt annerledes er det dersom feks Brukshundgruppa skal arrangere et kurs i GHKs regi. Da må det innhentes tillatelse fra grunneier. 

🍖

Dersom du har lyst til å se nærmere på brukshundsport før du eventuelt melder deg på et kurs, er det hyggelig om du sender beskjed til brukshund@gjovikhundeklubb.no . Du kan da få være med å se på når noen av klubbens medlemmer skal trene. Er det sportrening kan vi nok også klare å få lagt opp til en «prøvesnusing» for dere.

VELKOMMEN TIL BRUKSHUNDGRUPPA GHK!