Vegbeskrivelse

VIND GOBB Arena ligger i Vestre Toten veg 523, ca 6 km og ca 10 minutters kjøring, sør for Gjøvik sentrum.  Uansett om man kommer fra nord eller sør er det enklest å legge ruta via sentrum.