Interessert i kurs?

Alle kurs som settes i gang kunngjøres både på GHKs nettsider og på Facebook når de åpnes for påmelding.  Enkelte kurs er veldig populære og nye kurs startes ofte. Andre kurs settes i gang mere etter behov, og noen etter årstid. Send beskjed/still spørsmål om kurs du er interessert i!