Interessert i kurs?

Alle kurs som settes i gang kunngjøres både på GHKs nettsider og på Facebook. Enkelte kurs er veldig populære og nye kurs startes ofte. Andre kurs settes i gang mere etter behov. Send beskjed om kurs du er interessert i. Du får da ei melding når du kan melde deg på.