Medlemskontingent 2024

MEDLEMSKONTINGENTER er Gjøvik Hundeklubbs viktigste inntektskilde. Den legger grunnlaget for et variert tilbud til medlemmene. Nå er det igjen tid for å betale. Kontingenten er kr 350.- pr for hovedmedlem og kr 100.- pr år for tilknyttet familiemedlem. Grunnkontingent til NKK er kr 333.- pr år.  Se PRISLISTA.

Det er enklest å betale via "MIN SIDE" på NKKs nettsider (dogweb).