Smeller INTRO-kurs

Målsetting: Kurset skal gi ekvipasjene grunnleggende opplæring i øvelsene til Smeller klasse 1. 

Kursopplegg: Hele kurset avvikles over en helg med innledende teori og masse praktiske øvelser. Temaene er: - «Smeller´n», - Markeringstrening, - Innledende banesøk, - Innledende kassesøk

Kursstart: Helgekurs 20.11.- 21.11.21

Sted: Hallen på Vestby Gård, Dalborgveien 261, Gjøvik

Pris: Medlem i GHK kr 1.000.-/ikke medlem kr 1.300.-. Prisene er pr ekvipasje (eier og én hund). Ekvipasjer som ønsker å ha med 2 hunder betaler halv pris for hund nr 2.

Instruktør: Berit Solberg og Hanne Brenden

Kontaktinfo: berit.solberg.gjovikhundeklubb@gmail.com